یک شنبه 28 مهر 1398
عوامل کلیدی موفقیت در بازسازی شرکت

عوامل کلیدی موفقیت در بازسازی شرکت

در موفقیت بازسازی و نوسازی عوامل زیادی دخیل هستند ولی تعدادی از آن‌ها تاثیر بیشتری نسبت به سایر عوامل دارند.

باب براون(Bob Brown) می‌گوید: "برای بازسازی باید چهار عنصر کلیدی داشته باشید. اول، فرد جدیدی که برای بازسازی وارد شده است، باید کنترل کامل داشته باشد. دوم، باید دلیلی اقتصادی برای ایجاد جایگاه کسب‌وکار وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر تقاضایی برای کار شما وجود ندارد، باید آن را شناسایی کنید و از کسب‌وکار خارج و وارد کسب‌وکار دیگری شوید. سوم، منابع مالی بازسازی لازم که بتوانید به یک نهاد مستقل رقابتی تبدیل شوید. و چهارم، ایجاد انگیزه در افراد است."

به صورت خلاصه می‌توان این چهار عامل را اینگونه بیان کرد:

  1. مدیریت جدید، اختیار کاملی برای ایجاد تغییرات لازم داشته باشد.
  2. عملیات اقتصادی و رقابتی هسته زیست پذیر .
  3. سرمایه کوتاه مدت از منابع داخلی و خارجی برای تامین مالی بازسازی و نوسازی.
  4. نگرش مثبت و افراد با انگیزه به منظور حفظ حرکت اولیه بازسازی و نوسازی.

مدیران اجرایی بازسازی و نوسازی، بهبود فرایندهای مدیریت و جنبه‌های انگیزشی را مهم‌ترین عوامل می‌دانند. در ادامه به شرح هر یک از عناصر موفقیت در بازسازی می پردازیم:

بهبود فرایندهای مدیریت

پیش از این گفتیم که در ۷۰ درصد بازسازی‌ها، فرایندهای مدیریت نوسازی می‌شوند. تغییر مدیریت می‌تواند گام بلندی در جهت حل مشکل باشد ولی در دنیای واقعی تغییر مدیریت ممکن است آسیب زننده باشد. هیئت مدیره باید وجود نقاط قوت مورد نیاز و نبود نقاط ضعف مشخص را در مدیر جدید با دقت بررسی کند. مدیر جدید می‌تواند پس از ورود تغییرات چشم‌گیر نسبتا سریعی اعمال کند ولی در سبک مدیریت خود باید چهار رویکرد زیر را دنبال کند:

  1. سبک مدیریت مستقیم در کار
  2. اعطای قدرت مطلق به مدیریت توسط هیئت مدیره
  3. کنترل‌های شدید
  4. تاکید بر "افراد انگیزشی"

فرانک گریسانتی(Frank Grisanti) درمورد لزوم سبک مدیریت مستقیم در کار می‌گوید: "در کار ما، برای اینکه واقعا متوجه شوید چه خبر است، باید وارد بطن عملیات شوید. همیشه برای دیدن فعالیت می‌روم. هیچ وقت فعالیت به سمت من نمی‌آید."

در مراحل اولیه، زمانی که مدیر بازسازی به تازگی مسئولیت را بر عهده گرفته است، مهم‌ترین عامل کنترل شدید است. این موضوع به اندازه‌ای مهم است که برای متخصصان بازسازی و نوسازی، به یک قانون تبدیل شده است. انواع مشترک کنترل درمیان رهبران بازسازی عبارتند از: کنترل شدید بودجه، بهبود حسابداری، سود محصول و هزینه. در ابتدای مرحله اضطراری، کنترل‌های شدید بر خرید و تعداد کارکنان بسیار اهمیت پیدا می‌کنند. در مرحله ثبات، عملکرد مربوط به بودجه و پالایش سود باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. دو عنصر کلیدی حساسیت و پاسخگویی الزامات هر سیستم کنترلی هستند.

هسته‌ای زیست پذیر

در میان جنبه‌های رقابتی، وجود کسب‌وکار هسته زیست پذیر و اقتصادی، مهم‌ترین عامل است. این هسته زیست پذیر باید بتواند در شرکت ثبات ایجاد کرده و تامین مالی بازسازی را انجام دهد. فرانک گریسانتی درمورد هسته می‌گوید: "بازسازی بدون هسته‌ای زیست پذیر، غیر ممکن است، یا در بهترین حالت بسیار سخت است".

در هسته، پرداختی‌ها با زمان بندی متفاوتی انجام می‌شوند، مشتریان افراد تحصیل کرده هستند، با طلبکاران به شکل متفاوتی برخورد می‌شود، توسعه محصول کاهش زیادی ندارد، کنترل کیفیت حفظ می‌شود و ... برای تعیین کسب‌وکار هسته، کسب‌وکاری که ارزش بازسازی داشته باشد، باید پنچ الزام کلیدی را تامین کنید:

(۱) گردش مالی مثبت

(۲) حجم فروش پوششی

(۳) تجهیزات رقابتی

(۴) مکان رقابتی

(۵) آگاهی از تغییرات گذشته یا آینده نزدیک

در تکمیل هسته زیست پذیر، شرکت‌های بازسازی شده دو راهکار را دنبال می‌کنند: در دوران ثبات به بازار جا ویژه خود نزدیک می‌مانند و از توانایی‌های بازاریابی خود به صورت فرصت طلبانه استفاده می‌کنند. شرکت‌های بازسازی شده موفق به این نتیجه رسیده‌اند که اگر سبد محصولات و بازار خود را با سرعت زیاد توسعه بدهند، کسب‌وکار آن‌ها از کنترل خارج می‌شود. و اگر بازار جا ویژه آن‌ها به درستی انتخاب نشده باشد، در رقابت با رقبای بزرگ خود متوقف می‌شوند.

تامین مالی

تامین مالی کوتاه‌مدت کافی به پشتیبانی خارجی موجود در شرکت و توانایی داخلی شرکت در بالابردن بودجه برای تامین مالی بازسازی وابسته است. پول نقد نیروی حیاتی کسب‌وکار است. حمایت قرض‌دهنده و اعتباردهنده برای تامین مالی کوتاه‌مدت در زمان اجرای جراحی، کلید بازسازی و نوسازی است. نمونه‌ای از این موضوع شرکت هوافضایی لاکهید مارتین است. این شرکت در اوایل دهه ۷۰ تقریبا ورشکسته بود. ولی دولت و بانک‌ها شرکتی را زنده نگه داشتند که حاضر بود هر برنامه مالی با شانس بازسازی را قبول کند. وقتی کسب‌وکاری تحت فشار شدید مالی قرار می‌گیرد، کنترل کسب‌وکار در اختیار بانک‌ها، اعتبار دهندگان تجاری و بیمه قرار می‌گیرد که مالک واقعی کسب‌وکار شما می‌شوند. باید بتوانید آنها را قانع کنید که همکاری آن‌ها به هر شکلی به شرکت کمک خواهد کرد.

در چنین موقعیت‌هایی، اگر منابع داخلی به درستی توسعه یابند، یک بازسازی برنامه‌ریزی شده می‌تواند با استفاده از منابع داخلی و بدون کمک از منابع خارجی تکمیل شود. فرانک گریسانتی می‌گوید:" کسب‌وکارهایی که گرفتار مشکلی بزرگ هستند، در هر اندازه‌ای که باشند، معمولا در درون خود منابع کافی دارند که اگر تمام عوامل در کنار هم عمل کنند، نیازی به دریافت پول بیشتر نیست".

تقویت انگیزه

انگیزه در سازمان از عوامل مهم حصول اطمینان در موفقیت بازسازی است. شرکتی که نیمی از راه موفقیت خود در بازسازی را طی کرده، ممکن است نتواند خود را ثابت نگه دارد و به رشد بازگردد، مگر اینکه انگیزه افراد از نگرش شکست خورده به اعتماد به نفس تغییر پیدا کند. انگیزه کلید تکمیل فرایند بازسازی است. نگرش‌های مدیریت مهم‌ترین نقش را در موفقیت یا شکست یک شرکت بازی می‌کند. یکی از وظایف رهبر بازسازی ایجاد نگرشی مثبت در سازمان و انتقال آن به سایر قسمت‌هاست. مایکل تاد(Michael Todd) می‌گوید: "هرگز فقیر نبوده‌ام، فقط ورشکسته بودم. فقیر بودن چارچوبی ذهنی است. ورشکسته بودن فقط وضعیتی موقتی است". انجام بازسازی، به تنهایی می‌تواند به تقویت روحیه افراد کمک شایانی داشته باشد.

رهبر بازسازی اگر می‌خواهد بازسازی موفقی بدست آورد، باید به صورت موثری با عدم قطعیت، نگرانی و ترس احساس شده در نیروی کار و به طور مشابه در مدیریت، مقابله کند. پاسخ‌ها به این عوامل شامل صداقت و استانداردهای مدیریت و بالاتر از همه، توانایی برقراری ارتباط می‌شود. رهبر بازسازی باید همیشه شاد، مطمئن و خونسرد ظاهر شود. اگر  افسرده و بدون دانش و مهارت ظاهر شود، تاثیر او بر روحیه ممکن است بسیار زیاد باشد.

پس از بازگشت شرکت به رشد، مدیران باید شرکت را به سمت فرصت‌های پیش روی خود هدایت کنند. پیتر دراکر می‌گوید: "یک شرکت اگر انرژی‌های خود را به جای مشکلات به سمت فرصت‌ها هدایت کند، هیجان انگیزتر و چالش برانگیزتر خواهد شد".

منبع: همیار مشاور نویان – روزنامه دنیای اقتصاد

پدیدآورنده: دکتر رحمن عابدین زاده نیاسر – پوریا روانستان

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی :

:.:نظرات کاربران:.:

کد امنیتی