پنج شنبه 11 مهر 1398
مشاوره مدیریت چه ارزش افزوده‌ای برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند؟

مشاوره مدیریت چه ارزش افزوده‌ای برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند؟

در این مقاله می‌خواهیم ارزش افزوده مشاوره را برای مشاوران و شرکت‌ها بازگو کنیم. در مدل زنجیره ارزش که توسط پروفسور مایکل پورتر(Michael Porter) توسعه یافته، می‌تواند برای شرکت‌ها در آزمودن عملکرد کلی خود مفید باشد. همچنین این مدل می‌تواند در بهینه کاوی در یک صنعت به کار گرفته شود. همچنین به کارگیری این مدل جهت تعیین ارزش افزوده و خدمات فنی و مدیریتی برای شرکت‌ها چندان آسان نیست.

در واقع با نگاهی به صنعت مشاوره می‌توان دریافت که شکل روابط میان تامین کننده (یعنی مشاور) با خریدار (یعنی شرکت) مبتنی بر قراردادی است که با مبادله‌ دانش، کمک و توصیه دادن و مانند آن در قبال هزینه‌های ذکر شده به توافق می‌رسند.

در نگاه اول چنین رویکردی با مفهوم ارزش افزوده سنخیتی ندارد اما تجربیات در این زمینه بیان می‌کند که در این نوع فعالیت‌ها چیزهایی فراتر از ارزش خدمات ارائه شده کسب می‌کنند و در نتیجه بهره‌گیری از اصطلاح ارزش افزوده کاملا توجیه پذیر است. ضرب المثل مشهوری وجود دارد که می‌گوید: اگر به یک انسان ماهی بدهید شکم او را برای یک روزی سیر می‌کنید اما اگر به او ماهی‌گیری یاد بدهید او را برای همه عمرش سیر کرده‌اید.

 این ضرب المثل به خوبی مفهوم ارزش افزوده مشاوره را نشان می‌دهد و در کسب‌وکار مشاوره امروزی ارزش افزوده می‌تواند به شکل‌های مختلفی مشاهده شود؛ که هر دو نسخه‌های روز آمدی از فلسفه لائوتزو هستند. چند نمونه از ارزش افزوده برای هر دو طرف مشاوره و شرکت در شکل زیر بیان شده است.

فهرست شماره یک: نمونه‌هایی از ارزش‌افزوده برای مشاوران

توسعه کسب‌وکار (با گرفتن کارهای جدید): باید از کارکردهای مشاوره به عنوان روشی طبیعی برای گرفتن پروژه‌های بعدی از شرکت استفاده کرد. شرکت‌ها از مشاوره به عنوان فرصتی برای حل مشکلات خود بهره می‌گیرند و مسائل شرکت را با آنان به اشتراک می‌گذارند. مشاوران از این وضعیت استفاده کرده و کارهای بعدی را از شرکت‌ها دریافت می‌نماید.

توسعه کسب‌وکار (با توسعه محدوده کار): مشاوران از طریق شناختی که از نیازهای شرکت، فرهنگ سازمانی و... دارند و همچنین توانایی آن‌ها در ارائه پیشنهاد براساس یک نمودار یادگیری بسیار کوتاه، به توسعه کسب‌وکار و گرفتن کارهای جدید اقدام می‌نمایند و قلمرو خود را گسترش می‌دهند.

توسعه کسب‌وکار (با مشتریان جدید): در پروژه‌های خارج از منطقه فعالیت اصلی شرکت ممکن است بتوان با تکیه بر دانش به روز، محلی از پتانسیل موجود برای توسعه کسب‌وکار در همان منطقه بهره برد.

ثبت نتایج مشاوره: به ثبت نتایج به دست آمده از ارائه خدمات مشاوره به یک شرکت در صنعتی خاص یا در یک حوزه کاری مشخص گفته می‌شود؛ به شکلی که بعدها بتوان از آن‌ها برای بازاریابی خدمات مشاوره برای دیگر مشتریان احتمالی در صنایع یا بازارهای مشابه بهره برد. در بازاریابی وجود چنین تجارتی می‌تواند باعث شود تاثیر خدمات مشاوره و عملکرد کلیه کسب‌وکار چند برابر دیده شود.

فهرست شماره دو: نمونه‌هایی از ارزش افزوده برای مشتریان

سرعت و هزینه: مشاوران می‌توانند از طریق پاسخگویی سریع به نیازهای شرکت و برنامه‌ریزی سریع در این حوزه که شامل صرفه‌جویی در هزینه‌های استخدام، آموزش و خاتمه خدمت نیروهای پاره وقت می‌شود به سرعت کاری خود بیفزایند.

توصیه‌های تخصصی: به کارگیری توصیه‌های تخصصی در مورد فرایندها و دیگر اجزای کسب‌وکار شرکت که از تجارب گذشته پروژه‌های موفق در آن صنعت یا سایر صنایع به دست آمده است. می‌تواند بسیار کاربردی و ضروری باشد.

دسترسی به منابع گسترده‌تر: آشنایی مشاور با دیگر مشاوران تخصصی می‌تواند موجب پاسخگویی به دیگر اقدامات پروژه شرکت، بدون تاخیرات ناشی از برگزاری مناقصه، ارزیابی و انتخاب این مشاوران از سوی شرکت شود.

کاهش ریسک‌های پروژه: به‌کارگیری یک مشاور متخصص باعث می‌شود تا شرکت به فرصت‌هایی برای کاهش ریسک‌های احتمالی براساس دانش و تجربه مشاور خود دست یابد و از آن بهره‌مند شود.

ارزش بیش از هزینه: مشتریان می‌توانند از خدمات مشاوره‌ای ارائه شده به عنوان اهرمی برای تاثیرگذاری بر کسب‌وکار بهره گیرند؛ مثلا تصمیمات اتخاذ شده یا فرایندهای جدید بر موفقیت حوزه‌های گسترده‌تری از کسب‌وکار تأثیر گذارند یا یک پروژه مشاوره ۵ پوندی می‌تواند صرفه‌جویی معادل ۵۰۰ هزار پوند در سال برای شرکت هم داشته باشد.

دانش انتقال یافته و آموزش: کارکنان شرکت می‌توانند از مشاوران هم به صورت غیر رسمی و به عنوان عضوی از یک تیم مشترک و هم در مشاهده کار از آن‌ها- یک نسخه‌های مدرن ضرب المثل لائو تزو- یاد بگیرند.

نمونه دیگری از ارزش افزوده که هم برای مشاوره و هم برای شرکت معنادار است؛ در همکاری مشترک میان این دو رخ می‌دهد، جایی که درک مشترک از ارزش افزوده پروژه و سهم آن در بهبود تجربیات کاری، تصمیم‌گیری‌های مشترک و حل مسئله و همچنین کاهش یا حذف دعاوی مالی مربوط به افزایش یا کاهش محدوده کار بین دو طرف نمود می‌یابد.

تصویر بزرگ ارزش افزوده برای مشاوران

پیشنهاد شده که مفهوم ارزش افزوده در درون یک بنگاه مشاوره در یکی از این مقطع زمانی اصلی زیر آزموده شود: اولین فرصت برای این کار مقطع زمانی پیش از قرارداد است که در آن در مورد ارزش افزوده عملیات لازم برای انجام یک پروژه مشخص مشاوره در برابر اهداف استراتژیک آتی بنگاه مشاوره یک ارزیابی ذهنی صورت می‌گیرد.

ارزیابی در این مرحله شامل ارزیابی تناسب نتایج این پروژه مشاوره‌ای به اهداف کلان بنگاه مشاوره در زمینه توسعه بازار نیز خواهد بود؛ به ویژه در زمانی که شرکت قصد دارد به یک کشور یا منطقه هدف جدید وارد شود.

مقطع زمانی دوم برای ارزیابی ارزش افزوده فعالیت‌های مشاوره در مرحله اجرای پروژه پیش می‌آید؛ جایی که تحلیل کمی‌تری می‌تواند انجام شود. این تحلیل می‌تواند هزینه خدمات مشاوره را با ارزش پروژه و اثربخشی خدمات ارائه شده از نظر پوشش به الزامات زمان، هزینه و کیفیت و همچنین تاثیرات به دست آمده از اجرای توصیه‌های ارائه شده جهت کاهش ریسک‌های کسب‌وکار با بهبودهای ناشی از طراحی فرایندها و فعالیت‌های جدید مقایسه کند.

بنابراین معادله ارزش افزوده در این مرحله به شکل زیر است:

ارزش افزوده = ارزش کلی پروژه × ارزش استراتژیک پروژه برای کسب‌وکار مشاوره – ارزش قراردادی فعالیت‌ها

از ارزش افزوده تعیین شده در این مرحله می‌توان دریافت که در فعالیت‌های مربوط به ارتقا و بازاریابی بنگاه مشاوره می‌توان بهره‌برداری کرد؛ به ویژه وقتی که با رضایت‌نامه شرکت همراه باشد.

قبل از تشریح آخرین مرحله ارزیابی، بازگشتن به مثال ماهی‌گیری لائو تزو ارزشمند است. جایی که در اغلب اوقات، تعیین ارزش بلندمدت فعالیت‌های مشاوره و زمان‌بندی دستیابی به آن مشکل است؛ ارزیابی ارزش افزوده در مرحله پایین پروژه برای به دست آوردن سرمایه از تجربیات پروژه مشاوره‌ای پایان یافته که با دریافت یک پروژه دیگر از همان شکل یا نهایی سازی پروژه جدید با یک شرکت جدید بر اساس نتایج پروژه انجام شده متمرکز است.

منبع: همیار مشاور نویان برگرفته از کتاب ابزارهای ضروری برای مشاوره مدیریت

پدیدآورنده: میترا مهتری طاهری

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی :

:.:نظرات کاربران:.:

کد امنیتی