دوره مدیریت بازسازی و نوسازی سازمان
دوره مدیریت بازسازی و نوسازی سازمان

از زمانی که کسب و کارها توسط بشر شکل گرفتند اندکی بعدر از آن ورشکستگی آن‌ها هم به وجود آمد. شاید همیشه بشر به این فکر بوده که چگونه این سازمان‌های به گل نشسته را دوباره به حرکت دربیاورد. در این دوره شما با مفهوم مدیریت بازسازی و نوسازی سازمان بصورت کامل آشنا می‌شوید.

جزئیات بیشتر