تاریخچه

در بسیاری از مواقع شرکت‌ها و یا کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ این نتیجه می‌رسند که به کارگیری مشاوره مدیریت در فرایند‌ها و اهداف سازمانی آنان امری غیرقابل اجتناب است. لذا خدمات مشاوره مدیریت یکی از ارکان اساسی توسعه، پیشرفت و موفقیت کلیه کسب‌وکارها بوده و از جایگاه بسیار ویژه‌ای در دنیا برخوردار است. لذا تصمیم گرفتیم تا به پشتوانه و اطمینان کامل به دانش تخصصی و تجارب خود در صنایع متعدد، نویان‌تیم را تاسیس نمائیم. بر این اساس، شرکت اندیشه سازان راهبردی نویان (مسئولیت محدود) با نام تجاری "نویان تیم" به شماره ثبت ۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۹۵۱۰ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.

ما بر آنیم تا با سازمان‌های مشتری خود به صورت مستقیم ارتباطات تنگاتنگ، موثر و سازنده‌ای برقرار نمائیم و کلیه نیازها و دغدغه‌های آنان را با توجه به حوزه‌های تخصصی خود، از طریق مدل "مشاوره در قالب اقدام و عمل"، برطرف کنیم. پیشنهاد نویان تیم به کلیه مشتریان ارزشمند خود اینچنین است:

"سازمان‌های موفق به صورت هوشمندانه از مشاوران مدیریت هوشمند و متخصص در یک رابطه پایاپای بهره خواهند برد."

 

فلسفه شرکت

نویانی شویم

نویان در لغت به معنای امیر، فرمانده و شاهزاده می‌باشد. در این معنا، نویان به مفاهیم اولیه استراتژی بسیار نزدیک است که استراتژی را هنر ژنرال‌ها در اداره جنگ می‌دانستند. استراتژیست‌های موفق با هنر اداره اثربخش شرکت‌هایشان، خواهند‌توانست در کسب‌و‌کار خویش، پیشگام و نویان باشند. از سویی دیگر واژه نویان، منتسب به کلمه نوی به معنای نو بودن، تازگی و بدیع بودن می‌باشد. در این معنا می‌توان گفت رمز موفقیت کسب‌وکارها در نوآوری، ابتکار و تمایز آن‌هاست. در عصر حاضر شرکت‌هایی می توانند گوی سبقت را از رقبا بربایند که دائم در حال نوآوری باشند.

اندیشه سازی راهبردی

از این‌رو ما در نویان، به دنبال تغییر این دیدگاه غالب در کسب‌وکار خودمان هستیم. ما به‌جای ترویج و تکثیر اندیشه‌های عمومی مدیریتی، به‌ دنبال اندیشه‌ سازی هستیم. ما به دنبال آن هستیم تا با ساخت مشترک اندیشه و تفکر با سازمان‌های ذی‌نفع خود، نسخه‌های شفابخش این سازمان‌ها را کشف کنیم. ما به دنبال کشف ایده‌های خاص سازمان‌ها هستیم نه به دنبال تقلید و کپی از ایده‌های عمومی.

برای نویان شدن باید زاویه دید خود را تغییر دهید. لذا دغدغه ما اندیشه سازی نویانی است.

اندیشه سازی راهبردی مستلزم تقلید و کپی برداری از رقبا نیست، بلکه مستلزم تغییر دیدگاه برای ارائه خلق ارزشی متمایز و نویانی برای مشتریان می باشد.

مشاوره نویانی

ما معتقدیم که شرکت‌های مشاوره به جای نقش کارفرمایی و مشاوره صرف، باید به دنبال ایفای نقش شراکت با مشتریان خویش باشند. مشریان نویان، شرکای ما می‌باشند که موظف هستیم آنان را در رسیدن به اهداف خود یاری رسانیم. همچنین شرکت‌های مشاوره عمدتا با مشاوره‌های ساعتی و یا پروژه‌های مشاوره، سعی می‌کنند تا تفکرات، اندیشه‌ها و مدل‌های عمومی علمی خویش به انواع سازمان‌ها القا کنند، فارغ از اینکه آیا نسخه‌های عمومی و از پیش تعیین شده آن‌ها شفابخش احوال سازمان هست یا نه!

محتوای نویانی

ما باید تئوری‌ها و مدل‌های علمی را برای جامعه علمی و حرفه‌ای بازتولید و بازنشر کنیم. از این رو در بخش آکادمی نویان، تلاش می‌کنیم تا اولا اندیشه‌های علمی به روز را نشر دهیم و ثانیا این اندیشه‌ها را از زرورق تئوری به کاربرد و عملیات خارج سازیم. برای اندیشه سازی می‌بایست ابزار عملیاتی شدن تئوری‌ها را برای مدیران کسب‌و‌کارها جهت حل و فصل مسائل کسب و کارهای خویش فراهم نمود.

 اندیشه سازان راهبردی نویان:

ما بر آنیم تا نویانی شدن را به شرکت‌ها نوید دهیم. با ساخت اندیشه‌های راهبردی نویانی، محتوای یادگیری نویانی و راهبرد نویانی کمک نمائیم تا ذی نفعانمان در کسب‌وکار خویش نویان شده و نویان باقی بمانند.

اهداف نویان‌تیم

 • رضایت مشتریان از خدمات نویان‌تیم؛
 • پیاده سازی مدل "همیار مشاور" در خدمات مشاوره مدیریت؛
 • توسعه کسب‌وکار نویان‌تیم در طراز ملی در حوزه‌های تخصصی؛
 • کسب دانش، مهارت و تخصص حرفه‌ای در طراز جهانی؛

آرمان‌های نویان‌تیم

 • نویان‌تیم همراه و همیار مجموعه‌ها و شرکت‌ها اقتصادی و صنعتی است، تا با راهی اصولی از فقر اقتصادی بکاهد. ما از طریق توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی می‌توانیم رسالت بزرگ خود را تحقق بخشیم؛ به گونه‌ای که برای جامعه ماندگار باشد.
 • آرمان دیگر ما خشکاندن فقر فکری، بسط و توسعه دانش تخصصی است.
 • ما همواره باید مطالعه کنیم، بیشتر بخوانیم و نشر دهیم. لذا در این راستا سخت تلاش خواهیم کرد تا همواره مانند نام خود به روز و همگام با تغییرات جهان پیرامون خود باشیم.

ارزش‌های نویان‌تیم

 • صداقت در "تفکر و عمل"؛ صداقت رکن اساسی و کلیدی کسب‌وکار ما است.
 • تعهد و مسئولیت‌پذیری مطلق در برابر مشتریان
 • رازداری و حفظ اسرار مشتریان
 • ارائه خدمات خاص و منحصر به‌فرد به مشتریان
 • پایبندی کامل به اصول اخلاقی و حرفه‌ای در کسب‌وکار مشاوره مدیریت