بازسازی شرکت‌ها؛ احیای سازمان‌های ورشکسته

کتاب حاضر یکی از جامع‌ترین و کاربردی‌ترین کتاب‌های موجود در زمینه مدیریت بازسازی سازمان‌های ورشکسته است. در این کتاب سعی شده است تا فرایند خروج سازمان‌ها از ورشکستگی و بازگشت به رشد طبیعی آن، از طریق مطالعات موردی متعدد و از زبان مدیران اجرایی و رهبران بزرگ  بازسازی سازمان‌ها شرح داده شود.

کتاب حاضر اولین کتاب در زمینه مدیریت بازسازی سازمان‌های ورشکسته در کشور است که می‌تواند کمک شایانی به بسیاری از سازمان‌هایی داشته باشد که از بعد سلامت سازمانی وضعیت مطلوبی ندارند، تا بتوانند به وضعیت مطلوب و روند رشد طبیعی خود بازگردند. کاربرد این کتاب تنها به سازمان‌های گرفتار مشکل محدود نمی‌شود.

مدیران سازمان‌هایی که وضعیت خوبی دارند با استفاده از مطالب و مفاهیم موجود در این کتاب می‌توانند وضعیت موجود سازمان خود را بهبود بخشیده وحتی به رهبران صنعت تبدیل شوند.

نویسنده این کتاب، دکتر دونالد ب. بیبیولت، از جمله رهبران بازسازی و نوسازی سازمان است که تجربه‌های بسیار موفقی در زمینه بازسازی سازمان‌های ورشکسته دارد که توانسته به خوبی تجربیات کاربردی خود را منتقل نماید.

مترجم این اثر سعی نموده تا با انتخاب دقیق این کتاب، اساتید، پژوهشگران، دانشگاهیان، کارشناسان و مدیران اجرایی کسب و کارها و صنایع مختلف را با فرایند مدیریت بازسازی و نوسازی سازمان آشنا نماید.

بازسازی شرکت‌ها؛ احیای سازمان‌های ورشکسته 820,000 ریال
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی :