:.:معرفی راهکارهای نرم افزاری:.:

داشبورد مدیریتی نویان
داشبورد مدیریتی نویان

اگر داشبوردهای مدیریتی را از حیث اهمیت به نوار قلب سازمان تشبیه کنیم، کار بیهوده‌ای انجام نداده‌ایم. مدیران ارشد سازمان‌ها با داشبوردهای مدیریتی می‌توانند به راحتی از وضعیت حیات سازمان آگاه شوند و عملکرد یا به تشبیه، ضربان قلب سازمان را ارزیابی کنند.

داشبوردهای مدیریتی مجموعه‌ای از علائم بصری مانند نمودار‌ها و شاخص‌های برآمده از اهداف کلان، میان‌مدت و کوتاه‌مدت هستند که تصویری آنی و به‌هنگام از وضعیت موجود سازمان نسبت به اهداف را نشان می‌دهند. مدیران و شرکت‌های مشاوره مدیریتی حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که هر داشبورد مدیریتی با مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) معنا پیدا می‌کند. KPI ها شاخص‌هایی هستند که رابطه تنگاتنگی با اهداف و استراتژی‌های سازمان دارند از این رو از انواع داشبوردهای مدیریتی می‌توان به داشبورد استراتژیک، عملیاتی، تحلیلی و تاکتیکی اشاره کرد که هر کدام نقش خاصی را داخل سازمان ایفا می‌کنند.

جزئیات بیشتر